Τα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία,τα οποία δύναται να φέρουν ενδείξεις στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι τα ακόλουθα:

Ζωντανά ή μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, μέλι, ενεργειακά φυτά (π.χ. ηλίανθος), κλωστικά φυτά (π.χ. βαμβάκι),αυγά,τυριά, κρέας,αλλαντικά,ζώντα ζώα,τροφές, κ.ά.)

Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα (π.χ. ψωμί, μαρμελάδα, μαργαρίνη, τυρί, ελαιόλαδο κ.ά.

Ζωοτροφές (σανός, καρπός δημητριακών κ.ά.Φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι σποράς, φυτάριακ.ά.,Προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας,Φύκια.

Οι κατηγορίες των βιολογικών προϊόντων είναι δύο:

1.Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο. Πρόκειται για προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο, τα οποία παράγονται σε αγροτεμάχια «υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία». Στα αγροτεμάχια αυτά, εφαρμόζονται οι αρχές της βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους, διασφαλίζοντας έτσι την απουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στο τελικό προϊόν.

2.Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία παράγονται αφού το αγροτεμάχιο ή το κοπάδι περάσει το στάδιο μετατροπής το οποίο, στην περίπτωση των φυτικών προϊόντων είναι τουλάχιστον 2 έτη (για καλλιέργειες με ετήσιο βιολογικό κύκλο) ή 3 έτη (για πολυετείς καλλιέργειες), ενώ, στην περίπτωση των ζωικών προϊόντων, το διάστημα αυτό είναι 6 εβδομάδες (αυγά), 10 εβδομάδες (κοτόπουλα) ή 6 μήνες (κρέας, γάλα).

Οι δυο παραπάνω κατηγορίες βιολογικών προϊόντων ισχύουν και στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, ανήκουν τα μεταποιημένα προϊόντα που αποτελούνται από τουλάχιστον 95% συστατικά Βιολογικής Γεωργίας. Τα μεταποιημένα Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας σε Μεταβατικό Στάδιο, αποτελούνται από ένα συστατικό σε Μεταβατικό Στάδιο.Στα μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιούνται πρόσθετα, βοηθητικές ουσίες και συμβατικά συστατικά μόνο εφόσον αυτά επιτρέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία των βιολογικών προϊόντων.

Όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (Καν. 834/07) προβλέπει την παραγωγή συμβατικών τροφίμων με τη χρήση ορισμένων βιολογικών πρώτων υλών. Σε αυτή την περίπτωση όμως, στον κατάλογο συστατικών του προϊόντος θα πρέπει ξεκάθαρα να φαίνεται ποιο είναι το βιολογικό συστατικό και σε ποιο ποσοστό περιέχεται στο συμβατικό τρόφιμο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ονομαστούν βιολογικά τρόφιμα.error: Content is protected !!