δ.στην επιβάρυνση του κόστους ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντω

Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη

1.ότι τα συμβατικά προϊόντα περιέχουν περισσότερο νερό στο σύνολό τους σε σχέση με τα βιολογικά

2.το κόστος αποκατάστασης (που πληρώνουμε μέσω της φορολογίας) του φυσικού περιβάλλοντος από την αλόγιστη χρήση των αγροχημικών της συμβατικής γεωργίας

3.το κόστος καταπολέμησης προβλημάτων υγείας που προέρχονται από την παραπάνω χρήση,

 τότε, η διαφορά κόστους, όχι μόνο μηδενίζεται αλλά και υπερκαλύπτεται.


error: Diktamo