949_955_953_945_Πρόγραμμα 43 εκατ. ευρώ για την προώθηση προϊόντων ποιότητας 

Με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 70.000 ευρώ συν 30.000 ευρώ τη συμμετοχή της κάθε ομάδας παραγωγών, θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα προώθησης των αγροτικών προϊόντων (Μέτρο 133 του Π.Α.Α. «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007-2013). Αυτό αναφέρει η σχετική ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2427/2011) και είναι το πρώτο βήμα πριν την προκήρυξη του προγράμματος, συνολικού ύψους 43 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη είναι τα 30 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι Ομάδες παραγωγών που συμμετείχαν και στο Μέτρο 132 για την πιστοποίηση των προϊόντων τους με Agro ή με πρότυπα βιολογικής παραγωγής. Στην ΚΥΑ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:«Σκοπός του Μέτρου 133 είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών, οι οποίες παράγουν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, στο πλαίσιο συστημάτων ποιότητας. Στόχοι του Μέτρου 133 είναι:α) η ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων,β) η προώθηση των προϊόντων αυτών.

error: Diktamo